Alle månedsrapporter sporet

Alle månedsrapporter lagres

Alle rapportene blir lagret i arkivet i finsit. Dette gjør det enklere for både kunden og regnskapsføreren.

Perioderapporter med grafikk

Perioderapporter med grafikk

Lettfattelige nøkkeltall, grafisk presentasjon og komprimert balanse- og resultatregnskap kombineres med regnskapsførerens kommentarer i en helhet på samme sted . Dette gir et profesjonelt inntrykk og gjør det enklere for kunden å forstå sin egen økonomi.

Færre klikk per månedsrapport

Færre klikk per perioderapport

Man kan sende månedsrapporter til kunden direkte fra finsit. Det gir færre tastetrykk og raskere prosess!

Kvalitetssikret månedsrapportering til kunden

Kvalitetssikret månedsrapportering til kunde

Digitale perioderapporter er et skritt mot å innføre en digital arbeidsmåte som er enkel å tilegne seg for regnskapsføreren. Tidsgevinsten er umiddelbar - mange færre tastetrykk som gir enda bedre resultat. Månedsrapportering får byrået ditt en kvalitetssikret måte å kommunisere med kundene på. I finsit alle tidligere månedsrapporter er lagret i arkivet.

Vanlige spørsmål om rapporter

Det er enkelt å komme i gang med perioderapporter, og programmet er intuitivt og lett forståelig. Spørsmålene som oppstår skyldes som regel uklarheter i interne rutiner, der det kan være behov for en forankringsprosess for å standardisere arbeidet.

Kan jeg bruke perioderapporter for en hvilken som helst periode?

Ja – du kan velge å lage rapporter med den frekvensen du selv ønsker.

Hvor mye tid sparer jeg på å bruke månedsrapporter?

Tidsstudier har vist at du sparer ca. 10 minutter per kunde på å arbeide med månedsrapporter i finsit.

Finnes det andre gevinster med perioderapporter?

Ja – fordi alle regnskapsførere jobber på samme måte blir kvaliteten jevn og høy for alle kunder.

Prøv gratis i 30 dager

Med finsit forvandler du økonomiske data til grafikk som gir ny forretningsinnsikt. 

Prøv det gratis i dag!
Prøv gratis i 30 dager