Utvidet rådgivning med spesialrapporter

Utvidet rådgivning med spesialrapporter

Med få tastetrykk  kan du opparbeide skreddersydde rapporter som løser behovene til dine kunder. Spar tid og økt kvaliteten på rapporteringen. 

Skap større troverdighet under kundemøtet

Skap større troverdighet på kundemøtene

Bruk finsit på kundemøtet og ta utgangspunkt i et overordnet bilde som kunden forstår, og gå deretter ned i detaljene. Transparente tall øker tillit til rådgiveren.

Rådgivning basert på kvalitetssikrede tall

Rådgivning basert på kvalitetssikrede tall

Med finsit er rådgivningen til kunden basert på regnskapsdata, noe som gjør arbeidet mer effektivt og av høyere kvalitet.  

Et rådgivende regnskapsbyrå

Et rådgivende regnskapsbyrå

Alle byråer ønsker å jobbe mer med rådgivning. For å oppnå dette er det en forutsetning at tid frigjøres i de pågående prosessene, ved hjelp av automatisering og digitalisering. De første skrittene for å komme videre med en digitaliseringsprosess er å kartlegge hvordan dere jobber i dag. Hvilke ulike former for kommunikasjon bruker dere overfor kunden? Hvor blir rapporter lagret? Hvordan må dere jobbe annerledes for å samle det hele til en standardisert prosess?

Ledelsen må vise hvorfor utvikling av byrået er viktig. De må legge ned en stor innsats på å forklare hvorfor forandringen gjennomføres, ved å kommunisere både internt med medarbeiderne og eksternt med kunder. Vi ser at de som har lykkes godt med dette, har hatt et stort engasjement fra ledelsen.

Det er mye tid å spare på å utvikle og standardisere byråets arbeidsmetoder. Sårbarheten blir også redusert, fordi det er lettere å finne rapporter tilbake i tid og hjelpe hverandre med forskjellige kunder. 

Tiden som blir frigjort på grunn av mer effektive prosesser, kan investeres i økt rådgivning. Det kan igjen bidra til høyere inntekter og mer fornøyde kunder. Med finsit får regnskapsføreren hjelp til å fremheve forskjellige nøkkeltall for kunden. Det er også mulig å opprette kundespesifikke nøkkeltall ut fra hva som er viktig for den aktuelle kunden. Før møtet med kunden kan regnskapsføreren sette seg inn i hvordan ulike nøkkeltall skal tolkes. 

Selv små kunder har ofte spesielle behov for rapporter. Med finsit kan du opprette skreddersydde rapporter som understøtter kundens rapporteringsbehov. Ved å utvikle rapportene i finsit opprettholdes forbindelsen med regnskapsdataene. Rapportene er dermed alltid korrekte og kan raskt baseres på en ny periode. I dag bruker mange regnskapsførere flere timer på å eksportere data fra hovedboken og gå via pivottabeller for å opprette de rapportene kunden vil ha. Med finsit gjøres arbeidet én gang og trenger ikke å gjentas hver måned. Rapportene er ferdige med et enkelt tastetrykk .

Vanlige spørsmål om økonomisk rådgivning

Les mer om hvordan finsit støtter virksomheten din og bidrar til økt rådgivning.

Er det vanskelig å opprette skreddersydde rapporter i finsit?

Nei, det er lett å opprette rapporter som er tilpasset etter kundens behov.

På hvilken måte styrker finsit økonomisk rådgivning?

Grunnlaget for økt rådgivning er kundens forståelse av virksomheten. Kundens forståelse for virksomheten øker med finsit, og dermed øker også etterspørselen etter økonomisk rådgivning.

Er det mulig å skille mellom rådgivning etter forskjellige typer virksomheter?

Ja, du kan klassifisere kunder i forskjellige typer virksomheter og legge til spesifikke sjekklister for hver type virksomhet. Dette er av stor verdi for å kunne hjelpe den enkelte regnskapsføreren med å yte kvalifisert støtte til kundene sine. 

Øyeblikkelig tilgang til flotte økonomiske data

Med finsit forvandler du økonomiske data til grafikk som gir ny forretningsinnsikt.   

Bestill gratis demo
Øyeblikkelig tilgang til flotte økonomiske data