poweroffice

Integrasjon PowerOffice Go

Med PowerOffice Go  har du et komplett system for effektiv drift av ditt regnskapsbyrå. Med timeregistrering, fakturering og kvalitetssikring i PowerOffice Go har du sikret deg en helhetlig regnskapsmetodikk. 

  • Skybasert løsning
  • Alltid tilgjengelig
  • Enkel og brukervennlig

finsit & PowerOffice Go

poweroffice

rådgivningsverktøy

Standard og skreddersydde rapporter som gir et bedre beslutningsgrunnlag. Med finsit sparer du tid på det rutinemessige, og frigjør dermed tid til målrettet rådgivning.

Prøv gratis
poweroffice

sømløs integrasjon

finsit henter tallene direkte fra PowerOffice Go med et enkelt klikk tilgjengeliggjøre og publisere lettfattelige rapporter.

Prøv gratis
poweroffice

grafisk presentasjon av økonomi og nøkkeltall

For de som ønsker tilgang til mer grafiske rapporter direkte fra ditt Power Office GO gir finsit deg et veldig godt oversikt og kontroll på tallene. 

Prøv gratis

Enkelt. Trygt. Effektivt.

finsit og PowerOffice Go  gir sammen kraftige løsninger for å skape bedre forretningsmessige resultater. Smart deling av data setter deg og din bedrift i posisjon til å ta bedre avgjørelser og spare både tid og penger. Du kan bli en bedre rådgiver til dine kunder uten å endre regnskapsprogramvare. Sømløs integrasjon via API gir deg mulighet å levere rådgivninsgtjenester på høyeste nivå kun ved få tastetrykk. 

Med integrasjonen med PowerOffice Go kommer du raskt i gang og sikrer synkroniserte data mellom de to systemene til enhver tid. Du lager enkelt oversiktlige resultatrapporter og grafiske presentasjoner over utvikling i nøkkeltall og resultat, som er lette å forstå, også for ikke-økonomer.